Registracija

Pristup programu Paragraf Lex javne nabavke je omogućen pretplatnicima na izdanja kompanije Paragraf.

Promo period za nepretplatnike je tri meseca.


Nazad